دستگاه روغنگیری کارگاهی و فروشگاهی

Oilst نامی شناخته شده در صنعت دستگاهها وماشینهای روغنگیری + تولید حداقل ۷ لیتر روغن کنجد و مصرف حدودا ۱۶ کیلوگرم کنجد در ساعت تولید روغن روزانه 120 لیتر + کارکرد قدرتمند و نظافت سریع + روغنگیری از دانه های سخت + کنجاله ی کاملا خشک عدم نیاز به تخصص خاص شعار oilst سرعت در ارایه. قدرت در پشتیبانی