دستگاه روغن گیری خانگی

با دستگاه روغن کشی کارگاهی OilSt کسب و کار خود را توسعه دهید.

کسب و کار روغن گیری قابلیت توسعه ی بالایی دارد.

توصیه ی OilSt :

از دستگاه تمام استیل ۲٫۵ میلیون تومانی شروع کنید و پس از ورود به این کسب و کار ؛ برای توسعه تصمیم بگیرید.

مکانیزم کارکرد این دستگاه روغن کشی ؛ همانند مدل فروشگاهی ست. تفاوت اصلی در ابعاد قطعات و حجم کارایی است.

قطعات دستگاه روغن کشی کارگاهی OilSt-16 استیل است و کارایی و نظافت آسانی دارد.

پیشنهاد ماشین سازی OilSt برای پیشرفت روغن گیری ؛ دستگاه کارگاهی ست.

من به کسانی که وارد کار روغن گیری میشوند توصیه میکنم با دستگاه ۲٫۵ میلیون تومانی شروع کنند. این دوستان معمولا بعد از مدت زمان حدود ۳ ماه ؛ به نتایج خوب و کم هزینه ای میرسند.

پاسخ به این سوال که “آیا میتوانند در کار روغن گیری موفق باشند یا خیر ؟؟؟؟”

مسیر رشد کسب و کار روغن گیری در ایران معمولا سه گام دارد :

۱- روغن گیری خانگی

۲- روغن گیری فروشگاهی

۳- روغن گیری کارگاهی

هر یک از گام های فوق استراتژی خود را میطلبد و رفتار غلط یا درست در هر مرحله ؛ میتواند موجب شکست یا موفقیت گردد.

ماشین سازی OilSt برای هریک از گام های فوق برنامه ریزی ویژه ای دارد.

 

میزان سرمایه و پتانسیل فروش روغن منطقه تاثیر به سزایی در تعیین مرحله ی کسب و کار دارد.

مراقب باشید ؛ اگر در مرحله ی “روغن گیری خانگی” هستید ، رفتارهای مراحل دیگر را کپی نکنید.

 

روغن گیری فروشگاهی را میتوان به سه دسته ی عمده تقسیم کرد :

الف ) فروشگاه های تخصصی روغن

ب ) هایپرمارکت ها

ج ) عطاری ها

در روغن گیری فروشگاهی توجه به ظاهر دستگاه و بی صدا بودن مهم است.